Jordvarmepumpe til radiatoranlæg

Opgave

Du skal installere en jordvarmepumpe i et hus der opvarmes med radiatorer.

Regler

Den nye installation skal opfylde Ecodesign's komponentkrav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås.

Rentabilitet

Komponentkrav skal opfyldes uanset rentabilitet.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Ved generel efterisolering af klimaskærmen forbedres varmepumpens ydeevne.

Komponentkrav

En årsvirkningsgrad på mindst 110% svarende til en SCOP værdi på mindst 2,95.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Anbefaling

Den største energibesparelse opnås ved af vælge et produkt med et energimærke A+++.

Varmepumper