Gå til hovedindhold

Jordvarmepumpe til gulvvarmeanlæg

Opgave

Du skal installere en jordvarmepumpe i et hus, der er opvarmet med gulvvarme.

Regler

Den nye installation skal opfylde Ecodesign's komponentkrav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås.

Hvis varmepumpens årlige elforbrug er mere end 3.000 kWh, skal det måles.

Hvis varmepumpen har en el-patron skal den forsynes med timetæller eller elmåler.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af varmeanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varmeanlægget overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Rentabilitet

Komponentkrav skal opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved generel efterisolering af klimaskærmen forbedres varmepumpens ydeevne.

Anbefaling

Den største energibesparelse opnås ved af vælge et produkt med et energimærke A+++ eller A++.

Komponentkrav

En årsvirkningsgrad på mindst 125% svarende til en SCOP værdi på mindst 3,33.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Varmepumper