Gå til hovedindhold

Nyt kældergulv

Opgave

Du skal opbygge et nyt kældergulv, hvor det eksisterende betondæk brydes op.

Regler

Det nye kældergulv skal opfylde U-værdi-kravet på 0,10 W/m²K svarende til en isoleringstykkelse på ca. 275 mm mineraluld eller 225 mm mineraluld og 200 mm letklinker.

Kravet skal opfyldes uanset rentabilitet, men der skal dog kun efterisoleres til det niveau, som er fugt- og byggeteknisk forsvarligt. Det vil sige at udgravningen ikke må være dybere end fundamentet.

Kravet er også gældende for en konstruktion med gulvvarme.

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal krav opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved etablering af et nyt kældergulv kan det være rentabelt samtidig at efterisolere fundament/sokkel udvendigt, samt at foretage en effektiv kuldebroafbrydelse indvendigt langs samlingen mellem dæk og fundament.

Isolering

Mindst 300 mm

eller

fx 250 mm plus 200 mm letklinker.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

0,12 W/mK.

BR18

Energikrav ved udskiftning