Gå til hovedindhold

Udskiftning af lysstofsrør

Opgave

En kontorbygning skal have udskiftet alle lysstofsrør i et belysningsanlæg.

Regler

Bygningsreglementet stiller ikke krav ved udskiftning af lyskilder.

Rentabilitet

Det vil normalt være rentabelt at udskifte til en LED lyskilde.

Særlige forhold

Bemærk at der sker en udfasning af lysstofrør, da det fra den 24. august 2023 ikke længere er tilladt at importere eller producere lysstofrør i EU, fordi rørene indeholder kviksølv.

EU har besluttet at udfase rørene som følge af RoHS direktiv 2011/65/EU, som begrænser anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk udstyr.

Det er samtlige T5 og T8 lysstofrør - med undtagelse af cirkel lysstofrør og rør til nødbelysning - der udfases.

Komponentkrav

Ingen