Gå til hovedindhold

Solafskærmning

Opgave

En kontorbygning har problemer med overtemperaturer og skal have installeret solafskærmning.

Regler

Bygningsreglementet stiller ingen direkte krav til installationen af en solafskærmning, men der kan være forhold som solafskærmningen påvirker, som man skal være opmærksom på.

Krav om dagslys

Arbejdsrum skal have en tilgang af dagslys, så rummene er tilstrækkeligt belyste. Dette krav skal stadig kunne opfyldes ved installation af et nyt solafskærmningssystem. Kravet kan fx eftervises ved brug af 10% reglen.

Hvis det er rentabelt stiller bygningsreglementet krav om at solafskærmningen forsynes med en automatisk regulering, som en integreret del af den samlede lysstyringen for kontorbygningen.

Krav om udsyn

Bygningsreglementet stiller desuden krav om at solafskærmningen udføres så det sikres, at der kan opretholdes tilfredsstillende udsyn til omgivelserne i en tilfredsstillende del af brugstiden.

Krav om funktionsafprøvning

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af solafskærmningssystemet inden ibrugtagning.

Særlige forhold

Installationen af et solafskærmningssystem må ikke blokere for en evt. flugtvej via et vindue. 

I forbindelse med installation af et solafkærmningssystem kan det være rentabelt samtidigt at udskifte udtjente vinduer.