Gå til hovedindhold

Konvertering til fjernvarme

Opgave

En kontorbygning skal konvertere varmeforsyning til fjernvarme.

Regler

Nyinstallation af tekniske installationer i eksisterende byggeri skal som nybyggeri leve op til kravene i det gældende bygningsreglement.

Varme- og køleanlæg skal projekteres og udføres som anvist i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger.

Ved nyinstallationer skal de nye produkter opfylde Ecodesign's krav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af varmeanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varmeanlægget overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Ingen.

Komponentkrav

Installationer skal isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer