Gå til hovedindhold

Nyinstallation af køleanlæg

Opgave

En kontorbygning skal have installeret et køleanlæg, da der er problemer med overtemperaturer. Der har ikke tidligere været installeret et køleanlæg.

Regler

Nyinstallation af tekniske installationer i eksisterende byggeri skal som nybyggeri leve op til kravene i det gældende bygningsreglement.

Bygningsreglementet stiller krav om at et køleanlæg projekteres og udføres i overensstemmelse med DS 469DS 447, DS 428 og DS 452.

Ved nyinstallationer skal de nye produkter opfylde Ecodesign's krav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås.

For en kontorbygning skal kølingen kunne begrænses i perioder, hvor behovet for køling af bygningen er reduceret. Det skal dog sikres, at det termiske indeklima i brugstiden er acceptabel. I rum med stærkt varierende kølebehov skal kølingen kunne tilpasses belastningen.

Elforbruget i køleanlæg, der har et årligt elforbrug på mere end 3.000 kWh, skal måles. 

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af køleanlægget før ibrugtagning. Det vil fx. sige, at det skal kontrolleres, at anlægget yder de nødvendige vand- eller luftstrømme og at evt. behovsstyring fungerer efter hensigten.

Bemærk desuden, at bygningsreglement også stiller krav om at køleanlægget løbende vedligeholdes.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I forbindelse med udlægning af ventilationskanaler på et loft kan det være rentabelt samtidig at efterisolere den samlede loftskonstruktion.

Det er vigtigt, at anlægget kan regulere og styre kølingen efter behov og at der kan slukkes helt for anlægget i perioder uden et behov.

Tiltag som fx. solafskærming bør overvejes for at mindske brugen af køleanlægget.

Komponentkrav

Hvis kølemidlets GWP > 150 og anlægget er < 6 kW er kravet at SEER og SCOP skal være mindst hhv. 4,60 og 3,80.

Hvis kølemidlets GWP < 150 og anlægget er < 6 kW er kravet at SEER og SCOP skal være mindst hhv. 4,14 og 3,42.

Hvis kølemidlets GWP > 150 og anlægget er 6-12 kW er kravet at SEER og SCOP skal være mindst hhv. 4,30 og 3,80.

Hvis kølemidlets GWP < 150 og anlægget er 6-12 kW er kravet at SEER og SCOP skal være mindst hhv. 3,87 og 3,42.

 

SEER står for sæsonenenergi-effektivitetsfaktor

Læs mere om en SEER værdi?

SCOP står for sæsoneffektfaktoren

Læs mere om en SCOP værdi?