Gå til hovedindhold

Opgave

En kontorbygning skal sikres mod radon.

Regler

Ved radonsikring der kræver ombygning af konstruktioner, skal evt. rentable energibesparelser gennemføres. Hvis der udskiftes hele bygningsdele skal krav til varmeisolering opfyldes uanset rentabilitet.

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal krav opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen. Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde, der skal gennemføres.

Isolering

Mindst 300 mm

eller

fx 250 mm plus 200 mm letklinker.

U-værdi

Terrændæk, kældergulve mod jord: 0,10 W/m²K.

Linjetab

Fundamenter 0,12 W/mK.

BR18

Energikrav ved ombygning eller udskiftning