Gå til hovedindhold

Nyt terrændæk med gulvvarme

Opgave

Der skal etableres gulvvarme i en kontorbygning, hvor det eksisterende betondæk brydes op.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering, udtrykt ved krav til U-værdi og linjetab. Kravet skal opfyldes uanset rentabilitet. Der skal dog kun efterisoleres til det niveau, som er byggeteknisk forsvarligt. Det vil sige at udgravningen ikke må være dybere end fundamentet.

Krav er også gældende for en konstruktion uden gulvvarme.

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal krav opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved etablering af gulvvarme kan det være rentabelt samtidig at efterisolere fundament/sokkel udvendigt, samt at foretage en effektiv kuldebroafbrydelse indvendigt langs samlingen mellem dæk og fundament.

Isolering

Mindst 300 mm

eller

fx 250 mm plus 200 mm letklinker.

U-værdi

0,10 W/m²K.

Linjetab

0,12 W/mK.

BR18

Energikrav ved udskiftning