Gå til hovedindhold

Udskiftning af facadevinduer

Opgave

I en kontorbygning er de oprindelige facadevinduer udtjente og skal udskiftes eller renoveres. Facadevinduer i ældre kontorbygninger kan ofte være forbedret med en forsatsløsning.

Regler

Bygningsreglementets krav er uafhængigt af hvor mange vinduer der skal udskiftes eller renoveres, men der stilles forskellige krav afhængigt af den renoveringsløsning der evt. vælges:

Udskiftning til nye vinduer

De nye vinduer skal have en energibalance, der ikke er mindre end 0 kWh/m² pr. år. Vinduer med et energimærke A vil opfylde bygningsreglementets krav.

Udskiftning til nye vinduer med en forsatsløsning

Ved udskiftning til nye vinduer med en forsatsløsning, skal den samlede vinduesløsning opfylde mindstekravet om en U-værdi på maksimalt 1,40 W/m²K, beregnet for den faktiske størrelse.

Udskiftning til renoverede vinduer med en forsatsløsning

Hvis der er tale om udskiftning af eksisterende vinduer med renoverede vinduer med en forsatsløsning, skal den samlede vinduesløsning opfylde mindstekravet om en U-værdi på maksimalt 1,65 W/m²K, beregnet for den faktiske størrelse. Renoverede forsatsvinduer er vinduer, der demonteres, renoveres og genmonteres i en anden bygning.

Renovering og montering af forsatsrammer

Ved renovering af de oprindelige vinduer og energiforbedret ved montering af en ny forsatsløsning eller koblet ramme stiller bygningsreglementet ikke krav til løsningens energimæssige ydeevne.

Linjetab

Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem vindue og ydervæg. Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Ventilation

Hvis en vinduesudskiftning eller montering af en ny forsatsløsning reducerer ventilationen, stilles der krav om at ventilationen genetableres på anden vis, fx ved brug af udeluftventiler i vinduet eller alternativt i ydervægge.

Rentabilitet

Den nye bygningsdel (vinduet) skal opfylde kravene uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved udskiftning af vinduer er det vigtigt, at der samtidig udføres en kuldebroisolering mellem for- og bagmur.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Vinduer skal have en energibalance, der er større end 0 kWh/m² pr. år.

Linjetab

0,03 W/mK.