Gå til hovedindhold

Udskiftning af yderdøre

Opgave

Udskiftning af yderdøre 

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering. Det vil sige, at der er krav til U-værdi for yderdøre eller alternativ krav til energibalance.

Normalt vil en dør betragtes som en yderdør ved følgende placeringer:

  • Mellem ude og opvarmet kontorareal m.m.
  • Mellem ude og opvarmet trapperum
  • Mellem uopvarmet trapperum og kontorareal m.m.
  • Mellem opvarmet trapperum og uopvarmet kælder eller loftrum

Energikrav

Yderdøre der ikke har et funktionskrav, skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,0 W/m²K.

Yderdøre med et funktionskrav til brandmodstand, sikring af en flugtvej, personsikkerhed eller indbrudshæmning skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,4 W/m²K.

U-værdien beregnes for referencestørrelsen 1,23 m x 2,18 m.

For opvarmede trapperum stilles der ikke energikrav til døre mellem kontorareal m.m. og trapperum.

Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem vindue og ydervæg. Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav.

Rentabilitet

Den nye bygningsdel skal opfylde energikravene uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved udskiftning af døre er det vigtigt, at der samtidig udføres en kuldebroisolering mellem for- og bagmur.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Yderdøre uden funktionskrav skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,0 W/m²K.

Yderdøre med et funktionskrav skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,4 W/m²K.

Linjetab

0,03 W/mK.