Gå til hovedindhold

Belysningsanlæg

Opgave

En kontorbygning skal have renoveret eller udskiftet et ældre belysningsanlæg.

Regler

For en kontorbygning skal et nyt belysningsanlæg opfylde kravene i bygningsreglementet.

Det vil sige at arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal:

  1. Have elektrisk belysning i fornødent omfang. Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1:2021 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser. 

  2. Forsynes med energieffektiv belysning.

Desuden skal der gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlægget før ibrugtagning. 

Rentabilitet

Hvis det er rentabelt stiller bygningsreglementet krav om at belysningsanlægget forsynes med automatisk dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeles.

Særlige forhold

I forbindelse med renovering eller udskiftning af et belysningsanlæg bør en evt. solafskærmning medtages som en integreret del af den samlede lysstyring.

Komponentkrav

Kontorarbejdspladser 500 Lux

Fælles gangarealer 100 Lux

Trappearealer 100 Lux