Male eternittag

Opgave

Du skal male et eternittag på et hus.

Regler

Her er tale om reparation af tag, hvilket ikke medfører krav om efterisolering.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I denne situation kan det være en fordel samtidig at udskifte udtjente ovenlysvinduer.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Ingen krav.

BR18

Reparation og

vedligeholdelse