Udskiftning af mindre kvist

Opgave

Du skal udskifte en ældre kvist på et hus. Den nye kvist forøger ikke etagearealet.

Regler

Her er tale om en udskiftning af bygningsdele. De nye bygningsdele skal opfylde kravene til U-værdier og linjetab uanset rentabilitet. I særlige tilfælde, hvor det ikke kan udføres arkitektonisk, byggeteknisk og fugtteknisk forsvarligt, skal det dog ikke udføres.

Rentabilitet

De nye bygningsdele skal isoleres, så de opfylder krav uanset rentabilitet.

Energiløsninger

Der er tale om en udskiftning af bygningsdele. Opbyg derfor løsningen som ved nybyggeri.

Særlige forhold

Hvis etagearealet forøges, se eksemplet med 'Ny større kvist'.

U-værdi

Tag/loft/skunk: 0,12 W/m²K.

Flunk/ydervæg: 0,18 W/m²K.

Vinduer/døre: Eref > -17 kWh/m² pr.år.

Linjetab

Samling mellem vindue og ydervæg: 0,03 W/mK.

Isolering

Tag/loft/skunk: mindst 300 mm.

Flunk/ydervæg: mindst 250 mm.