Skotrender

Opgave

Du skal udskifte skotrender på et tag.

Regler

Arbejdet hører ind under reparation af en bygningsdel og udløser ikke krav om efterisolering.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I denne situation kan det være oplagt samtidig at foretage en efterisolering af tag/loft og skunk, såfremt større dele af tagbelægningen må nedtages.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Ingen krav.

BR18

Reparation og

vedligeholdelse