Tagrender

Opgave

Du skal udskifte tagrenderne på et hus.

Regler

Klimaskærmen er ikke berørt, og arbejdet er derfor ikke omfattet af krav om efterisolering.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Hvis huset er opført med en uisoleret tagrem, kan det i denne situation være en fordel samtidig at udføre en efterisolering.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Ingen krav.

BR18

Reparation og

vedligeholdelse