Gå til hovedindhold

Oliefyr

Opgave

Du skal udskifte et oliefyr.

Regler

Ved udskiftning af installationer skal de nye produkter opfylde Ecodesign's krav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. Oliefyret skal opfylde komponentkravet. For eksisterende bygninger, der ligger i et fjernvarmeområde eller naturgasområde, er det efter den 1. juli 2016 ikke længere muligt at udskifte en ældre oliekedel til en ny. Det er dog stadig muligt, også efter 1. juli 2016, hvis den eksisterende bygning ligger i et område uden eksisterende eller planlagt kollektiv varmeforsyning.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af varmeanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varmeanlægget overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Rentabilitet

Ikke relevant, da oliefyret skal opfylde komponentkrav uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Det kan ofte være rentabelt at udskifte varmtvandsbeholderen samtidig med, at varmeanlægget udskiftes. Det kan ligeledes være rentabelt at efterisolere centralvarmerør og varme rør i brugsvandsinstallation. Men der er ingen krav.

Anbefaling

Den største energibesparelse opnås ved af vælge et produkt med et energimærke A++, A+ eller A.

Komponentkrav

Oliefyret skal være CE-mærket og have en årsvirkningsgrad på mindst 86%.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer