Gå til hovedindhold

Ombygning og andre forandringer

Definitionen af ombygning er central i forhold til at forstå efterisoleringskravet fuldt ud. Ved ombygning udfører man et renoveringsarbejde af en bygningsdel (tag/loft-konstruktion, ydervæg, gulv-konstruktion), ofte fordi der er behov for at udskifte et udtjent materialelag enten udvendigt eller indvendigt, som fx ny tagbelægning, ny regnskærm på en let ydervæg eller nye gulvbrædder. Ved et ombygningsarbejde vil de bærende elementer i bygningsdelen ikke blive erstattet af nye. Hvis der er tale om en ombygning stiller bygningsreglementet krav om at der efterisoleres, hvis det er rentabelt. Der skal dog altid kun efterisoleres op til det niveau der ikke medfører risiko for fugtskader.

For konstruktioner med lufthulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene. Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Arkitektoniske forhold kan også spille ind, hvor det kan være rentabelt at efterisolere, men ikke rentabelt, hvis arkitekturen skal bibeholdes. Her er det kommunen, der kan dispensere.

BR18

Energikrav ved ombygning