Gå til hovedindhold

Rentabilitet

Rentabiliteten er et udtryk for, hvor lønsom efterisoleringen er.

Rentabilitet beregnes som: (levetid x besparelse) / investering. Hvis denne er større end 1,33 defineres arbejdet som værende rentabelt.

Byggetekniske forhold kan medføre, at det kan være svært at opfylde kravene til efterisolering så det er rentabelt. Den manglende rentabilitet skal dermed eftervises. I BR18 henvises til en vejledning "Ofte rentable konstruktioner", hvor der findes en liste over efterisoleringstiltag, der normalt er rentable at udføre. Der står også beskrevet, hvordan man beregner rentabiliteten.