Utæt tag

Opgave

Du skal udskifte et mindre antal tagsten på et hus.
Udskifter du mere en 50% af tagarealet stilles der krav om efterisolering.

Regler

Arbejdet hører ind under reparation og vedligeholdelse af en bygningsdel og udløser ikke krav om gennemførelse af efterisolering.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I denne situation kan det være en fordel samtidig at udskifte udtjente ovenlysvinduer.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.

Isolering

Ingen krav.

BR18

Reparation og

vedligeholdelse