Gå til hovedindhold

Rumhøjde i kælder

Opgave

Du skal udgrave en eksisterende uopvarmet kælder, hvor kælderloftet ligger mere end 1,25 m over terræn, så der opnås større rumhøjde. Kælderen skal herefter være opvarmet og inddrages til beboelse.

Regler

Der er her tale om ændret anvendelse, og en række specifikke isoleringskrav (U-værdi-krav og Ψ-værdi-krav) skal overholdes for de forskellige bygningsdele og samlinger. Alternativt kan der udføres en varmetabsramme- eller energirammeberegning. kontakt evt. en rådgivende ingeniør.

Der kan dog være byggetekniske forhold, der gør at overholdelsen af kravene ikke kan lade sig gøre. Der kan derfor i stedet kompenseres for den manglende energimæssige ydeevne ved brug af andre energimæssige løsninger. For eksempel gennem yderligere isolering, installation af vedvarende energianlæg eller forbedret energiforsyning.

Rentabilitet

Ved ændret anvendelse skal kravene til varmeisolering opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved ændring fra uopvarmet til opvarmet kælderrum kan det være rentabelt samtidig at efterisolere kælderydervæggen udvendigt, samt at foretage en effektiv kuldebroafbrydelse indvendigt langs samlingen mellem kælderdæk og fundament.

Isolering

Kældergulv: 300 mm.

Ydervægge og kældervægge mod jord: 250 mm.

U-værdi

Kældergulv: 0,10 W/m²K.

Ydervægge og kældervægge mod jord: 0,15 W/m²K.

Vinduer skal have et energitilskud, der er større end - 17 kWh/m² pr. år.

Yderdøre uden glas skal have en U-værdi, der er mindre end 1,4 W/m²K.

Yderdøre med glas skal have en U-værdi, der er mindre end 1,5 W/m²K.

Linjetab

Fundament: 0,12 W/mK.

Vinduesfalse: 0,03 W/mK.

BR18

Energikrav ved ændret anvendelse