Gå til hovedindhold

Skorsten

Opgave

Du skal opføre en ny skorsten. Det kan være gennem tag/loft eller i gavl udvendigt langs ydermuren.

Regler

Der er ingen krav i BR18 om rentable energibesparelser i forbindelse med opførelse af ny skorsten. Til gengæld er der krav om brandsikkerhed mv. Bemærk at ifølge brændeovnsbekendtgørelsen. fra 07-12-2015, så skal skorstenen uanset taghældning rage mindst 1 meter over overkanterne af ventilationsindtag, vinduer eller døre. Dette gælder i en 15 meters radius fra skorstenen. For taghældninger på op til og med 20°, skal skorstenen desuden udmunde mindst 40 centimeter over tagrygningen eller være mindst 1 meter fra tagfladen. Læs mere i vedledningen du kan finde på Brændefyringsportalen.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Skal du opføre en ny skorsten langs ydermuren, kan det være rentabelt samtidigt at foretage en udvendig efterisolering af ydermuren.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Ingen krav.

Linjetab

Ingen krav.