Gå til hovedindhold

Solcelleanlæg

Opgave

Du skal installere et nyt solcelleanlæg.

Regler

Der er ingen specifikke krav til anlæggets ydeevne. Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug og så temperaturen i anlægget ikke giver anledning til skader på personer eller bygninger.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Der kan være bygningsmæssige restriktioner som medfører, at det ikke er tilladt at opsætte solcelleanlæg. Kontakt kommunen før arbejdet påbegyndes.

Installationer, som kan medfører en risiko for brand, skal placeres og udføres i bygningen, så risikoen for at en brand opstår og spreder sig, minimeres.

Komponentkrav

Ingen krav mht. energieffektivitet.

BR18

Øvrige energiforsyningsanlæg