Gå til hovedindhold

Solvarmeanlæg

Opgave

Du skal installere et nyt solvarmeanlæg.

Regler

Der er ingen specifikke krav til anlæggets ydeevne. Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug og så temperaturen i anlægget ikke giver anledning til skader på personer eller bygninger.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Der kan være bygningsmæssige restriktioner som medfører at det ikke er tilladt at opsætte solvarmeanlæg. Kontakt kommunen før arbejdet påbegyndes.

Komponentkrav

Cirkulationspumpen skal være CE-mærket og have et EnergiEffektivitetsIndex (EEI), der er mindre end 0,23.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer