Gå til hovedindhold

Udskiftning af el-vandvarmer

Opgave

Du skal udskifte en el-vandvarmer i et sommerhus.

Regler

Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug og så risikoen for vækst af legionellabakterier i det varme vand minimeres.

Installationen skal være beskyttet mod frost.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Det er normalt rentabelt at efterisolere varme brugsvandrør.

Komponentkrav

El-vandvarmeren skal være CE-mærket.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer