Gå til hovedindhold

Udskiftning af facadebeklædning på let ydervæg

Opgave

Du skal udskifte facadebeklædningen på et sommerhus med lette ydervægge.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau, der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader. I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene. Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Hvis du kun skal skifte mindre dele af en enkelt ydervæg stilles der ikke krav.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel, hvis den eksisterende isoleringstykkelse er 150 mm eller mindre. 

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. omkostninger til nødvendige følgearbejder, som fx. ny dampspærre eller flytning af installationer.

Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år, og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau. Sommerhuset antages som helårsopvarmet og der anvendes den aktuelle varmepris.

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen. Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves.

Isolering

Mindst 150 mm.

U-værdi

0,25 W/m²K.

Linjetab

Fundament og ydervæg:

0,15 W/mK.

Vinduer/døre og ydervæg:

0,03 W/mK.