Gå til hovedindhold

Udskiftning af tagbeklædning

Opgave

Du skal lægge ny tagbeklædning på et sommerhus.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene. Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Hvis du udskifter mere end 50 % af tagfladens areal stilles der krav til efterisolering af hele loftet. Hvis du kun skal skifte mindre dele af tagbeklædningen stilles der ikke krav og efterisolering.

Rentabilitet

En efterisoleringsløsning er rentabel, hvis:

Årlig besparelse x Levetid / Investering > 1,33.

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. omkostninger til nødvendige følgearbejder, som fx. ny dampspærre eller flytning af installationer.

Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år, og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau. Sommerhuset antages som helårsopvarmet og der anvendes den aktuelle varmepris.

 

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves.

Isolering

U-værdi kravet svarer til en konstruktion med mindst 250 mm.

U-værdi

0,15 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang, og linjetabet skal medregnes i loftskonstruktionens U-værdi.