Gå til hovedindhold

Tilbygning til sommerhus

Opgave

Du skal opføre en tilbygning til et sommerhus.

Regler

Hvis det samlede areal af vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer m.m. i tilbygningen udgør mindre end 30 pct. af det samlede opvarmede etageareal i tilbygningen, så kan energikravene opfyldes ved at overholde U-værdi-kravene i §283.

Hvis arealet af vinduer og yderdøre er større end 30 pct. eller der ønskes større fleksibilitet i isoleringsniveau kan energikravene overholdes ved at udføre en varmetabsberegning, der viser at varmebehovet er mindre end hvis U-værdi kravene i §283 var overholdt.

Rentabilitet

Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ingen.

 

 

Isolering

Tag/loft: 250 mm

Ydervæg: 300 mm

Terrændæk: 150 mm

eller 150 mm + letklinker

U-værdi

Tag/loft/skunk: 0,15 W/m²K.

Ydervæg: 0,25 W/m²K.

Terrændæk: 0,15 W/m²K.

Vinduer/døre 1,80 W/m²K.

Ovenlysvinduer 1,80 W/m²K.

Linjetab

Fundament: 0,15 W/mK.

Vindue og ydervæg: 0,03 W/mK.

Ovenlysvindue og tag: 0,10 W/mK.

BR18

Energikrav for sommerhuse

Energiløsninger

Der er tale om opførelse af nye bygningsdele. Opbyg derfor konstruktionerne som ved nybyggeri.