Gå til hovedindhold

Udskiftning af tagkonstruktion

Opgave

Hele tagkonstruktionen skal udskiftes på et sommerhus. Både tagbelægning og spærkonstruktion fjernes. Det kan fx være med fladt tag, hvor der ønske en ny tagkonstruktion med en lille taghældning.

Regler

Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering (U-værdi krav), hvis det er rentabelt.

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele i sommerhuse skal U-værdi-krav opfyldes, hvis det er rentabilitet.

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre særlige krav ift. tagkonstruktionens udformning, hvilket kan betyde, at kravet til isoleringsniveau ikke skal efterleves. Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde, der skal gennemføres.

Isolering

U-værdi kravet svarer til en konstruktion med mindst 250 mm.

U-værdi

0,15 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang, og linjetabet skal medregnes i loftskonstruktionens U-værdi.

BR18

Energikrav for sommerhuse

Energiløsninger

Der er tale om en udskiftning til ny konstruktion. Opbyg derfor løsningen som ved nybyggeri.