Gå til hovedindhold

Luft/luft varmepumpe

Opgave

Du skal installere en luft/luft varmepumpe i et sommerhus.

Regler

Den nye installation skal opfylde Ecodesign's komponentkrav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås.

Hvis varmepumpens årlige elforbrug er mere end 3.000 kWh, skal det måles.

Hvis varmepumpen har en el-patron skal den forsynes med timetæller eller elmåler.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af varmeanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varmeanlægget overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Rentabilitet

Komponentkrav skal opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Krav til installatør afhænger af mængden af kølemiddel.

Ved generel efterisolering af klimaskærmen forbedres varmepumpens ydeevne.

Normalt bør det undgås at montere varmepumpen lige uden for et soveværelsesvindue eller tæt på naboens skel. Det er installatørens ansvar at oplyse, om de gældende støjgrænser kan overholdes. Hvis naboen klager til kommunen over støj fra varmepumpen, vil de fleste kommuner henholde sig til paragraf 42 i Miljøbeskyttelsesloven, hvor støjgrænsen i naboskel er fastsat til 35 dB(A) ved skel. Hvis denne grænse overskrides, kan det blive påbudt at flytte varmepumpen. Støjniveauet (lydtrykniveauet) må max. være 30 dB i beboelsesrum. Se bygningsreglementets vejledning om støj her.

Komponentkrav

Energimærke A+ eller bedre

Anlæg mindre end 12 kW og med GWP større 150: SCOP værdi på mindst 3,80.

Anlæg mindre end 12 kW og med GWP mindre 150: SCOP værdi på mindst 3,42.

Varmepumper