Gå til hovedindhold

Tilbygning

Opgave

Du skal opføre en ny opvarmet tilbygning til et eksisterende hus.

Regler

BR18's krav skal opfyldes enten ved overholdelse af specifikke krav til U-værdier og linjetab under forudsætning af, at vinduesarealet maksimalt udgør 22 % af etagearealet. Alternativt kan du udføre en varmetabs- eller en energirammeberegning.

Rentabilitet

Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ingen.

 

 

Isolering

Tag/loft: 300 mm

Ydervæg: 300 mm

Terrændæk: 300 mm

eller 200 mm + letklinker

U-værdi

Tag/loft/skunk: 0,12 W/m²K.

Ydervæg: 0,15 W/m²K.

Terrændæk: 0,12 W/m²K.

Vinduer/døre skal have et energitilskud, som ikke må være mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Ovenlysvinduer skal have et energitilskud, som ikke må være mindre end 10 kWh/m² pr. år.

Linjetab

Fundament: 0,12 W/mK.

Vindue og ydervæg: 0,03 W/mK.

Ovenlysvindue og tag: 0,10 W/mK.

Energiløsninger

Der er tale om opførelse af nye bygningsdele. Opbyg derfor konstruktionerne som ved nybyggeri.

Energistyrelsens temasider