Gå til hovedindhold

Gaskedel

Opgave

Du skal udskifte en gaskedel.

Regler

Ved udskiftning af installationer skal de nye produkter opfylde Ecodesign's krav og installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. Gasfyret skal opfylde komponentkrav uanset rentabilitet.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af varmeanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varmeanlægget overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Rentabilitet

Ikke relevant, da gasfyret skal opfylde komponentkrav uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Det kan ofte være rentabelt at udskifte varmtvandsbeholderen samtidig med, at varmeanlægget udskiftes. Det kan ligeledes være rentabelt at efterisolere centralvarmerør og varme rør i brugsvandsinstallation.

Anbefaling

Den største energibesparelse opnås ved af vælge et produkt med et energimærke A++, A+ eller A.

Komponentkrav

Gaskedlen skal være CE mærket og have en årsvirkningsgrad ved rumopvarmning der er større end 86%.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer