Gå til hovedindhold

Varmetabsramme

Som alternativ til energirammen kan man for nye tilbygninger anvende en varmetabsramme-beregning (Kap. 11 § 271 - § 273).

Varmetabsrammen er det dimensionerende varmetransmissionstab, som beregnes med de U-værdier og psi-værdier, som er angivet i Bygningsreglementet Bilag 2 - Tabel 2 og de faktiske arealer af de forskellige bygningsdele.

Herefter er det muligt at ændre isoleringsniveauer svarende til U-værdier og linjetab og vinduesarealer mv., hvis tilbygningens faktiske varmetab ikke derved bliver større end den beregnede varmetabsramme.

De enkelte bygningsdele skal dog mindst isoleres svarende til U-værdier og linjetab i Bilag 2 - Tabel 1 og vinduer skal opfylde kravene i kap. 11 § 258..

Varmetabsrammen omfatter i denne sammenhæng kun tilbygningen. Dog kan 50 pct. af det tidligere varmetab gennem den dækkede del af den eksisterende bygning medregnes i varmetabsrammen. Dette gælder dog ikke for tagboliger. Se kap. 11 § 272 stk. 2.