Gå til hovedindhold

Varmtvandsbeholder eller vandvarmer

Opgave

Varmtvandsbeholderen eller vandvarmeren skal udskiftes.

Regler

Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug og så risikoen for vækst af legionellabakterier i det varme vand minimeres.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Det kan ofte være rentabelt samtidigt at udskifte ældre udtjente varmeforsyningsanlæg samt installation af vejrkompensering og natsænkning. Ligeledes er det normalt rentabelt at efterisolere varme rør i uopvarmede kældre eller krybekældre.

Komponentkrav

Varmtvandsbeholdere skal være CE-mærket.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer