Gå til hovedindhold

Ovenlyskupler

Opgave

De eksisterende ovenlyskupler skal udskiftes med nye.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. De nye ovenlyskupler skal opfylde krav til varmeisolering, udtrykt ved krav til U-værdi og linjetab. Kravet skal opfyldes uanset rentabilitet. Bemærk, at der i bygningsreglementet skelnes mellem ovenlyskupler og ovenlysvinduer (tagvinduer). Ovenlysvinduer skal opfylde kravene til (Eref), der ikke må være mindre end 10 kWh/m² pr. år.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Ved udskiftning af bygningsdele skal krav opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

1,40 W/m²K.

Linjetab

0,10 W/mK.

BR18

Energikrav ved udskiftning