Gå til hovedindhold

Udskiftning af yderdøre

Opgave

Udskiftning af yderdøre 

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering. Det vil sige, at der er krav til U-værdi for yderdøre eller alternativ krav til energibalance.

Normalt vil en dør betragtes som en yderdør ved følgende placeringer:

  • Mellem ude og lejlighed
  • Mellem ude og opvarmet trapperum
  • Mellem uopvarmet trapperum og lejlighed
  • Mellem opvarmet trapperum og uopvarmet kælder eller loftrum

Energikrav

Yderdøre uden glas skal have en U-værdi, der ikke er større end 0,8 W/m²K beregnet for referencestørrelsen 1,23 m x 2,18 m. Branddøre dog 1,4 W/m²K.

Yderdøre med glas skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,0 beregnet for referencestørrelsen 1,23 m x 2,18 m. Alternativt skal de have en energibalance, der ikke er mindre end 0 kWh/m² pr. år. Beregningsmetode for energibalance skal følge § 258, stk. 1. Der kan anvendes funktionsglas, svarende til § 258, stk. 1, nr. 3.

For opvarmede trapperum stilles der ikke energikrav til døre mellem lejlighed og trapperum.

Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem vindue og ydervæg. Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Den nye bygningsdel skal opfylde energikravene uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved udskiftning af døre er det vigtigt, at der samtidig udføres en kuldebroisolering mellem for- og bagmur.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Yderdøre uden glas skal have en U-værdi, der ikke er større end 0,8 W/m²K.

Yderdøre med glas skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,0 W/m²K eller en energibalance der ikke er mindre end 0 kWh/m².

Linjetab

0,03 W/mK.