Gå til hovedindhold

Udskiftning af vinduer eller døre

Opgave

Der skal udskiftes ét eller flere vinduer eller og døre i en etageboligbygning.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering. Det vil sige, at der er krav til energitilskud for vinduer og U-værdi for døre. Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem vindue og ydervæg. Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Den nye bygningsdel, her vinduet og døren, skal opfylde kravene til isolering uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved udskiftning af vinduer og døre er det vigtigt, at der samtidig udføres en kuldebroisolering mellem for- og bagmur.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Vinduer skal have en energibalance, der ikke er mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Yderdøre uden funktionskrav skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,0 W/m²K.

Yderdøre med funktionskrav skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,4 W/m²K.

Linjetab

0,03 W/mK.