Udskiftning af vinduer eller døre

Opgave

Du skal udskifte ét eller alle vinduer og døre i et hus.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering. Det vil sige, at der er krav til energitilskud for vinduer og U-værdi for døre.
Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem vindue og ydervæg.
Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Den nye bygningsdel, her vinduet og døren, skal opfylde kravene til isolering uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved udskiftning af vinduer og døre er det vigtigt, at der samtidig udføres en kuldebroisolering mellem for- og bagmur.

U-værdi

Vinduer skal have en energibalance, der er større end - 17 kWh/m² pr. år.

Fra 1. januar 2021 må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Yderdøre uden glas skal have en U-værdi, der er mindre end 1,4 W/m²K.

Yderdøre med glas skal have en U-værdi, der er mindre end 1,5 W/m²K.

Linjetab

0,03 W/mK.

Isolering

Ingen krav.