Gå til hovedindhold

Udskiftning af vinduer eller døre

Opgave

Du skal udskifte ét eller alle vinduer og døre i et hus.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering. Det vil sige, at der er krav til energitilskud for vinduer og U-værdi for døre. Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem vindue og ydervæg. Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Vinduer skal have en energibalance beregnet for referencestørrelsen 1,23 m x 1,48 m der ikke mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Yderdøre uden glas skal have en U-værdi, der ikke er større end 0,8 W/m²K beregnet for referencestørrelsen 1,23 m x 2,18 m. Branddøre dog 1,4 W/m²K.

Yderdøre med glas skal have en U-værdi, der er ikke er større end 1,0 beregnet for referencestørrelsen 1,23 m x 2,18 m. Alternativt skal de have en energibalance, der ikke er mindre end 0 kWh/m² pr. år. Beregningsmetode for energibalance skal følge § 258, stk. 1. Der kan anvendes funktionsglas, svarende til § 258, stk. 1, nr. 3.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Den nye bygningsdel, her vinduet og døren, skal opfylde kravene til isolering uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved udskiftning af vinduer og døre er det vigtigt, at der samtidig udføres en kuldebroisolering mellem for- og bagmur.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Vinduer skal have en energibalance, der ikke er mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Yderdøre uden glas skal have en U-værdi, der er mindre end 0,8 W/m²K.

Yderdøre med glas skal have en U-værdi, der er mindre end 1,0 W/m²K eller en energibalance der ikke er mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Linjetab

0,03 W/mK.