Gå til hovedindhold

Udskiftning af vinduer eller døre

Opgave

Du skal udskifte ét eller alle vinduer og døre i et hus.

Regler

Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering. Det vil sige, at der er krav til energitilskud for vinduer og U-værdi for døre. Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem vindue og ydervæg. Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Vinduer skal have en energibalance beregnet for referencestørrelsen 1,23 m x 1,48 m der ikke mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Yderdøre der ikke har et funktionskrav, skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,0 W/m²K.

Yderdøre med et funktionskrav til brandmodstand, sikring af en flugtvej, personsikkerhed eller indbrudshæmning skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,4 W/m²K.

U-værdien beregnes for referencestørrelsen 1,23 m x 2,18 m.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Den nye bygningsdel, her vinduet og døren, skal opfylde kravene til isolering uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Ved udskiftning af vinduer og døre er det vigtigt, at der samtidig udføres en kuldebroisolering mellem for- og bagmur.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Vinduer skal have en energibalance, der ikke er mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Yderdøre uden funktionskrav skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,0 W/m²K.

Yderdøre med et funktionskrav skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,4 W/m²K.

Linjetab

0,03 W/mK.