Gå til hovedindhold

Udskiftning af vinduer eller yderdøre

Opgave

Du skal udskifte vinduer eller yderdøre i et sommerhus.

Regler

Udskiftning af vinduer og yderdøre skal opfylde krav til varmeisolering, hvis det er rentabelt. Det vil sige, at vinduer og yderdøre skal have en U-værdi, der er mindre end eller lig med 1,80 W/m²K.

U-værdien beregnes for referencestørrelsen, som er 1,23 m  x 1,48 m for vinduer og 1,23 m x 2,18 m for yderdøre.

Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem vindue og ydervæg. Kravet skal opfyldes hvis det er rentabelt.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Den nye bygningsdel, her vinduet eller yderdøren, skal opfylde U-værdi-kravet, hvis det rentabilitet.

Særlige forhold

Ved udskiftning af vinduer og døre er det vigtigt, at der samtidig udføres en kuldebroisolering mellem for- og bagmur.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Vinduer og yderdøre skal have en U-værdi, der ikke er større end end 1,80 W/m²K.

Linjetab

0,03 W/mK.

BR18

Energikrav for sommerhuse