Gå til hovedindhold

Udskiftning af terrassedør eller yderdør

Opgave

Du skal udskifte en terrassedør eller yderdør i et sommerhus.

Regler

Udskiftning af en terrassedør skal opfylde krav til varmeisolering, hvis det er rentabelt. Det vil sige, at terrassedøren  skal have en U-værdi, der er mindre end eller lig med 1,80 W/m²K.

U-værdien beregnes for referencestørrelsen 1,23 m x 2,18 m.

Hvis ydervæggen samtidig ombygges, stilles der krav til linjetabet ved sammenbygningen mellem terrassedør og ydervæg. Kravet skal opfyldes, hvis det er rentabelt.

Ved ombygning eller forandringer der reducerer ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Den nye bygningsdel, her terrassedøren, skal opfylde U-værdi-kravet, hvis det er rentabelt.

Rentabiliteten bestemmes som:

Årlig besparelse x Levetid / Investering > 1,33.

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. omkostninger til nødvendige følgearbejder, som fx. ny dampspærre eller flytning af installationer.

Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år, og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau. Sommerhuset antages som helårsopvarmet og der anvendes den aktuelle varmepris.

Særlige forhold

Ved udskiftning af terrassedør eller yderdør er det vigtigt, at der samtidig udføres en kuldebroisolering mellem for- og bagmur.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Terrassedøren eller yderdøren skal have en U-værdi, der ikke er større end end 1,80 W/m²K.

Linjetab

0,03 W/mK.

BR18

Energikrav for sommerhuse