Udeluftventiler

Opgave

Du skal udskifte eller installere nye udeluftventiler i et hus. Det kan være igennem tag/loft eller ydervæg.

Regler

Installationer skal udføres, så du undgår unødvendigt energiforbrug.

Ved ombygning eller forandringer der ændrer på ventilationen stilles der krav. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Ikke relevant.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

I denne situation anbefales det, at installere regulerbare ventiler, som kan betjenes fra gulvet. Alternativt kan du installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Komponentkrav

Enfamiliehuse med naturlig ventilation

Fjernelse af indeluft:
Afkastkanal over tag på mindst 200 cm² fra køkken og baderum

Tilførelsen af udeluft:

Alle beboelsesrum
Udeluftventiler med en samlet fri åbning på mindst 60 cm² pr. 25 m² gulvareal.

Køkkener
Åbning på mindst 100 cm² mod adgangsrum og oplukkeligt vindue, lem eller yderdør.

Bade- og wc-rum
Åbning på mindst 100 cm² mod adgangsrum (Fx en luftspalte på 1½-2 cm under toiletdøren).
Hvis rummet er mod ydervæg, skal der være et oplukkeligt vindue, lem eller yderdør.

Kælderrum
Tilførsel af udeluft gennem en eller flere udeluftventiler og fjernelse af indeluft fra mindst ét kælderrum med en aftrækskanal med kanaltværsnit på mindst 200 cm².