Gå til hovedindhold

Nye vinduer med forsatsrammer

Opgave

Du skal udskifte nogle gamle vinduer til nye vinduer med en forsatsløsning.

Regler

Ved udskiftning af eksisterende vinduer til nye vinduer med en forsatsløsning, skal den samlede vinduesløsning opfylde mindstekravet om en U-værdi på maksimalt 1,40 W/m²K, beregnet for den faktiske størrelse. Hvis der er tale om udskiftning af eksisterende vinduer med renoverede vinduer med en forsatsløsning, skal den samlede vinduesløsning opfylde mindstekravet om en U-værdi på maksimalt 1,65 W/m²K, beregnet for den faktiske størrelse. Renoverede forsatsvinduer er vinduer, der demonteres, renoveres og genmonteres i en anden bygning. Hvis monteringen af forsatsløsningen reducerer ventilationen stilles der krav om at ventilationen genetableres på anden vis, fx ved brug af udeluftventiler i vinduet eller alternativt i ydervægge. I beboelsesrum skal udeluftventilerne have en samlet fri åbning på mindst 60 cm² pr. 25 m² gulvareal. Læs mere om kravene til ventilation her:

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

Det kan være rentabelt at foretage en udskiftning af ruder i ældre vinduer.

Isolering

Ingen krav.

U-værdi

Nye vinduer med forsats-løsning skal have en U-værdi der er mindre end 1,40 W/m²K

Renoverede vinduer med forsatsløsning skal have en U-værdi der er mindre end 1,65 W/m²K

Linjetab

Ingen krav.